• #
  • #
  • Focusgreen
  • Focusgreen
  • Focusgreen
  • Focusgreen
  • Focusgreen
  • Focusgreen
  • Focusgreen

Η Focusgreen ιδρύθηκε με στόχο την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.Οι υπηρεσίες που παρέχονται απο την εταιρεία μας αφορούν αρχικά στην αποτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου-διαμερίσματος,γεγονός που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην υποβολή στοχευμένων προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του και τέλος στην υλοποίηση αυτών των προτάσεων με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο:

Τηλέφωνο:+30 213 024 0989

Επικοινωνήστε μαζί μας